Kategori arşivi: Yayın

Azizm Sanat Yıllığı 2014

5     Geride bıraktığımız yılın Azizm Sanat Örgütü’nce kültürel, sanatsal, bilimsel ve politik bir değerlendirmesi olan “Azizm Sanat Yıllığı 2014” çıktı. “Sinemamız Kaç Yaşında?”, “Ekoloji ve Sanat”, “Kış Uykusu”, “Cinsiyet” dosyaları, geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz, edebiyatımızın çınarı Talip Apaydın, akademisyen/yazar N. Aysun Akıncı Yüksel, dünyaca ünlü bilimci Mark Nelson, LGBT mücadelesine ideolojik bir cephe açan Tunca Özlen söyleşileriyle birlikte birbirinden değerli sanatçı ve aydınların çalışmalarının yer aldığı kitabı İzmir’de Yakın Kitabevi’nden, Ankara, Çanakkale, İstanbul ve Uşak’ta üyelerimizden, diğer tüm illerden ise kargo yoluyla edinebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için azizm.sanat@gmail.comadresinden bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Haziran Direnişi’nin taşıdığı rüzgârla yeşeren umutlarımızın somutlaşma sürecine odaklanarak başladığımız 2014, tahmin edileceği üzere gerici hegemonyanın yoğun karşı saldırısı ile geçti. Tahmin edilemeyen durumlardan biri ise, muhalefet adına hareket etmesi beklenen yapıların, Haziran ile kendilerini aşan ilerici halka omuz vermek yerine halkın verili gücünü adeta soğurmalarıydı. 1960’ların deyimiyle “cici demokrasi”nin sandığı, yıl boyunca Haziran’ı boğmak için kullanıldı. Diğer yandan iktidar cephesi, gelenekselleşmiş sansür silahına başvurarak ciddi bir zihniyet inşasına yöneldi. İnternette sosyal medya kanallarından paylaşım sitelerine uzanan sansür, TV’de akıl sınırlarını zorladıktan sonra kimi filmlerin sinema gösteriminin engellendiği ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde görüldüğü üzere finalist filmlerin oto sansüre zorlandığı bir seviyeye vardı. Öngörü gerektirmeyen bu akıldışılığa dair yılın ilk aylarında gerçekleştirdiğimiz ve Youtube kanalımızdan izleyebileceğiniz Sansürcü adlı kurmaca filmimiz, Romanya ve Hindistan’da önemli festivallerde yer aldı. Sansürcü ile dokunduğumuz sansür sorunu 2014 sonu itibarıyla Picasso’nun Kore Katliamıresmini kapaklaştırdığımız e-dergimize gelen erişim engeli neticesinde örgütümüze de dokunmuş oldu.

Yayınlarımıza da yansıyan yoğunluk ve yıpratıcılıkta seyreden 2014’e Ekoloji ve Sanat dosyasıyla başlayarakGezi Parkı ile simgeleşmiş doğa düşmanı yapının HES’ler, zeytinlikler ve sahiller ile süregelen hamlelerine estetik bir direnç gösterdik. Güncel sorunların bağlamını göz ardı etmeden kavramsal olarak ele aldığımızCinsiyet dosyamızda ise sanatın ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde cinsiyete dair izdüşümleri ortaya koyduk. Bütün bir yılın sinemasal açıdan ülkemiz adına en heyecan verici gelişmesi hiç şüphesi Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu adlı yapıtı ile Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanmasıydı. Kayıtsız kalamayacağımız bu büyük başarı adına hazırladığımız dosyada filmin Ceylan’ın filmografisinde bize göre en zayıf halka olduğunu gerekçelendirerek işledik. 2014 aynı zamanda “Türk Sinemasının 100. Yılı” olarak kutlandı. Azizm olarak kutlama kısmını atlayarak konuya hem tarihlendirmedeki soru işaretlerinin peşine düşerek hem de “Türk/Türkiyeli” adlandırmaları üzerinden meselenin sanattan uzaklaştırıp sığ sulara çekilişine karşı “ulusal sinema” kavramı üzerinden yaklaştık ve “Türk Sineması yoktur” önermesiyle radikal ve bir o kadar sinematografik çıkışı gerçekleştirdik.

Karanlığın getirdiklerini ise biliyoruz. Yaşadık ve hâlâ yaşıyoruz… Sömürü, baskı, zulüm, korku, yalan, hırsızlık, tecavüz, işkence, cinayet, katliam ve tüm bunların toplamına boyun eğmek! Eğer bizler aydınlanma bayrağını taşıdığımızı iddia ediyorsak, 2014’te özellikle bahsetmemiz gerekenler var. Onlar, karanlığın hükmünü sürdürenlerin politikaları yüzünden, kaçınılmaz olarak, en çok katledilenlerdi. Üzüm gibi sıkılmışlardı. Soma’da, Ermenek’te madendeydiler onlar! Torunlar inşaatta asansördeydiler. Ve daha binlerce işçi… Cumhuriyet tarihinin en kanlı yılıydı ve 2014 yılında onlara yer vermemek olmazdı. Aydınlanma sınıf bilinci almaktır.

Sanat örgütümüzün 2014 yılında aylık olarak çıkarttığı e-dergilerin derlemesini içeren sanat yıllığının basımındaki desteklerinden ötürü Tuğba Çekici’ye teşekkür ederiz.

Aydınlanmacı bir Türkiye ve dünya için, sanatla kalın dostlar…

İçindekiler
Ava Çıkan Açlık – Özgür Keşaplı Didrickson | s.5
Suni Kapalı Minyatür Dünya: Biyosfer 2 – Fırat Tunabay  | s.7
Söyleşi: Mark Nelson | s.9
Bauhaus’un Başardıkları ve Başaramadıkları – Derviş Ergün | s.13
Cinsiyet İdeolojisi ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında
Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Kadın Temsili – Onur Keşaplı | s.18
Söyleşi: Tunca Özlen |s.32
Tüketim Toplumu’nun Kadın Bedeni Üzerindeki Baskılarının
Kavramsal Sanatta Eleştirisi: Daniela Edburg – Onur Tatar | s. 39
Editörden (Nisan 2014) | s.51
Yeni Oryantalizm Bağlamında 2000 Sonrası
Batı Sinemasında İran’ın Sunumu – Onur Keşaplı | s.52
Berkin Elvan: Bir Çocuk Anısına – Özge Gül | s.63
Editörden (Mayıs 2014) | s.64
Muhafazakârlık ve Çürümenin Birlikteliği: İtiraf – Onur Keşaplı, Selin Süar | s.65
Wanda’dan Morgan’a Milyon Dolarlık Genlerin Öyküsü – Özgür Keşaplı Didrickson | s.67
Kış Uykusu ve Aydına Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği – Onur Keşaplı | s.69
Gökyüzünü Tutuşturan Yeşil Alevler – Özgür Keşaplı Didrickson | s.74
Editörden (Ağustos 2014) | s.82
Farklılıklar İçerisinde Bir Eser: ‘‘Gerçeğe Düşen Düş’’ – Ömer Faruk İşler | s.84
Zaman Çizelgeleri – Selin Süar | s.96
Sonbahar’ı Özlemek – Özgür Keşaplı Didrickson | s.98
Kiremit Çatı – Mehmet Rayman |s.100
Gençler – Fırat Tunabay |s.101
Söyleşi: Talip Apaydın | s.102
Kakafoni – Ayşıl Susuzlu | s. 112
Sinema/Cinema – Mustafa Bilgin | s.114
Türk Sinemasının 100.(?) Yılı – Selin Süar | s.115
‘‘Türk Sineması’’ Var Mıdır? – Onur Keşaplı | s.120
Söyleşi: N.Aysun Akıncı Yüksel | s.124
Dövüşenler – Gökay Korkmaz | s. 128

Reklamlar

Azizm Sanat Yıllığı 2013

4     Gezi’yle ateşlenen Direniş’in şekillendirdiği 2013’ün, Azizm Sanat Örgütü’nce kültürel, sanatsal, bilimsel ve politik bir değerlendirmesi olan “Azizm Sanat Yıllığı 2013” çıktı. “Direnişin Sineması”, “Faşizm ve Sanat”, “Egemenlerin Korkusu”, “Abidin Dino 100 Yaşında” dosyaları, sinema eleştirmeni Tunca Arslan, akademisyen/yazar Nevzat Evrim Önal, müzisyen Periklis Tsoukalas, tiyatro sanatçısı Cansu Fırıncı söyleşileriyle birlikte birbirinden değerli sanatçı ve aydınların çalışmalarının yer aldığı 164 sayfalık kitabı İzmir’de Yakın Kitabevi’nden, Ankara, Çanakkale, İstanbul, Mersin ve Uşak’ta üyelerimizden, diğer tüm illerden ise kargo yoluyla edinebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için azizm.sanat@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Sunuş

Dünya ölçeğinde halen aşılamamış inanç temelli gerilimlerin ortak paydaya vardığı nadir noktalardan biri, on üç sayısının uğursuzluğu konusudur. Öyle ki on üç, hemen her kültürde uğursuz sayılmaktadır. Yerkürenin geri kalanı ne der bilinmez ama geride bıraktığımız 2013 yılında “on üç uğursuzluğu”nun en derinden sarstığı ülkelerden biri Türkiye oldu. Cumhuriyet tarihinin açık ara en gerici, faşizan, sermayeci egemen zihniyeti, karşısında kadim Anadolu tarihinin en toplumsal, kamucu ve ilerici başkaldırısını buldu. Gezi Parkı‘nda ateşlenen kıvılcımın tüm yurdu sarması, “milat” olarak anılabilecek güçte bir Direniş‘i meydana getirdi. İnsanlığın evrensel ölçekteki en büyük atılımlarından olan Aydınlanmaya karşı tüm dünyayla birlikte ülkemizde de yürütülen ilkel meydan okumaya karşı 2007 yılında “Sanat Aydınlanma İçindir” önermesiyle harekete geçmiş bir örgüt olarak ülkemizde Aydınlanmacı birikimin, sanılanın aksine ne denli cesur ve akıl dolu olduğunu görmek bir süredir unuttuğumuz umudu da beraberinde getirdi.

Haziran Direnişi’nden bağımsız düşünülemeyecek 2013’e dair yıllığımızı hazırlarken, yıl boyunca ortaya koyduğumuz özel dosyaların ne denli yerinde ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kimi zaman gündemi takip eden, kimi zamansa avangardın altın çağını anımsatacak şekilde gündemin önünde ilerleyen dosyalarımızdan “Direnişin Sineması“nda, devrimci bir sinemanın, tarihsel örnekler ve Gezi ile harmanlanarak nasıl bir biçime kavuşabileceğini tartıştık. “İkinci Cumhuriyetin Sineması” ise önceki yıl “muhafazakar sanat” olarak gündeme gelen ölü kavramın, teokratik ve liberal bir sinematografiyle nasıl canlandırılmaya çalışıldığına derinlemesine göz attık. “Faşizm ve Sanat” dosyası, kapsamını aşarak ülkemizdeki egemen ideolojinin, zihniyet kökenleriyle birlikte düşünüldüğünde faşist bile olamayacak bir halde olduğu düşüncesini ortaya atan radikal bir çıkış oldu. “Egemenlerin Korkusu” teması, Gezi’nin artçıları olarak da yorumlanabilecek ve yıl sonunda yaşanan gericiler arası savaşı öncüleyen bir araştırma olarak işlendi. Sanatın farklı disiplinlerine dair dikkat çekici makaleler, denemeler, öykü ve şiirlerin yanısıra plastik sanatlar tarihimizin en önemli yaratıcılarından Abidin Dino‘nun 100. yaşını kutladık.

Azizm Sanat Yıllığı 2013’ü, gerçekten zorlayıcı bir seçmeyle hazırladık. Bize bu zorluğu yaşatacak derinlikte çalışmaları yıl boyunca gönderen tüm yazarlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ayrıca sanat yıllığının gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayan Onur TatarHüseyin ÇolakCansu AltayDoğa KarabeloğluGökhan KırğılEmre Can Öz ve Yahya Göztepe‘ye teşekkür ediyoruz. 2013’ü de aşacak Aydınlanmacı ve sosyalist bir dünya ve Türkiye için, sanatla kalın dostlar…

İçindekiler
Hobbit’in Anlattıkları – Selin Süar
Soru İşaretinin Çengeline Takılmak – Özgür Keşaplı Didrickson
Rembetiko ile Mübadeleye Yeniden Bakmak – Selin Süar
Söyleşi: Cansu Fırıncı
Ediörden (Mart 2013)
Abidin Dino 100 Yaşında – Selin Süar
Abidin Dino’nun Mustafa Kemal’i – Onur Keşaplı
Hypatia Örneği ile Kadın Sorunu – Selen Kaynar
Editörden (Mayıs 2013)
Tuhafazakar – Mustafa Bilgin
Söyleşi: Nevzat Evrim Önal
İki Sezonun Ardından Kara Aynayı Doldur(ama)mak – Ozan Özgür Özgün
Bir Aşığın Güncesinden: İzmir’i Hatırlatır Lizbon ile Dirsek Teması – Hüseyin Ezgi Taşkın
Editörden (Haziran 2013)
Şaman Torunları Uyandı – Doris Hazan
Devrimin Gezi’si / Aşık Olunacak Çocuklar – Gökhan Baykal
Mikrofonun Ucunda, Şekerin Başında Örgütlenmek – Özgür Keşaplı Didrickson
Söyleşi: Periklis Tsoukalas 
Direniş´in Sinemasının Biçimi, İçeriği ve Hedef Kitlesi – Onur Keşaplı
Direniş´in Dinamiğinde Sinema Nerede? – Selin Süar
Danton: Devrim Burjuvaziyi Yemeden, Burjuvazi Onu Yer – Can Önen
Koyu Kırmızı Koy – Özgür Keşaplı Didrickson
Editörden (Eylül 2013)
Söyleşi: Tunca Arslan
Nazi Almanya’sı ve Faşist İtalya’da Faşist Sinema Estetiği – Onur Keşaplı 
“36 Günleri” ve “Z” Örneğinde Yunanistan Sinemasında Faşizm Temsili – Selin Süar 
Mefisto: Faşist diktatörlükte ‘‘yalnızca bir aktör’’ olunur mu? – Can Önen
İspanya’da Franco Dönemi ve Propaganda Afişleri – Fırat Tunabay
Faşizm ve Mimari – Merve Beker
Editörden (Ekim 2013)
Sinema ve Erkeklik – Can Önen
Mavi Gergedan – Ayşıl Susuzlu
Evrim – T. Ayhan Çıkın
Editörden (Kasım 2013)
Bir Egemenin Kabusu – Mustafa Bilgin
Egemenlerin Sinemasal Korkusu ve Kadın – Onur Keşaplı
Egemen İdeoloji ve Mekan – Deniz Yıldırım, Şirvan Kaya
Sergi: Korkular ve Kurgular – Atila Aktürk
Bilim – T. Ayhan Çıkın
Cosmopolis: Limuzinde Bir Gün – Özge Aslan, Mizgin Çiçek
Sinema ve Erkeklik: İşçi Sınıfı Maço mu? – Can Önen 

Azizm Sanat Yıllığı 2012

3     2012 yılında hayatını kaybeden, “Son Modernist” Theo Angelopoulos anısına, akademisyen Hakan Savaş’ın makalesi ile yönetmenle 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi içeren özel bir dosya hazırladığımız ve birbirinden değerli genç kuşak sanatçılar ile alanlarında uzmanlaşmış aydınların yapıtlarını içeren 170 sayfalık Azizm Sanat Yıllığı 2012 çıktı. Doğu Yücel ile “Varolmayanlar”ı, Selin Süar’la “Havra Sokağı”nı konuştuğumuz söyleşilerin, soL yazarı Özgür Keşaplı Didrickson ve Cumhuriyet yazarı Osman Bahadır’ın yazıları ile farklı sanat ve bilim dallarında akademik çalışmaların yanı sıra fotoğraf ve resim sergileriyle birlikte başta Cannes Film Festivali olmak üzere ülkemizde ve dünyada önemli festivallerde gösterilen, derece ve ödüller kazanan kısa filmimiz “Soluş”un DVD’sinin yer aldığı Azizm Sanat Yıllığı’nı edinmek için internet sitemiz ve sosyal medya sayfalarımızın yanı sıra, azizm.sanat@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş 

Azizm Sanat Örgütü olarak Kasım 2007’de, aylık güncellenmek üzere internet yayınlarına başladığımızda ülkemiz, politik bir duruşu olan, manifestoyla hareket eden bir ekibin kültür-sanat çalışmalarını internetten yürütmesine alışık değildi. Sonraki yıllarda benzer oluşumlar şekillenmeye başlasa da halen manifesto doğrultusunda yayınlar üreten örgüt sayısı çok az ve bu konuda öncü olmanın gururunu, onurunu taşıdığımızı söylemeliyiz. Yayınlarımıza başladığımız ilk günden beri basılı bir çalışmayı da ortaya koymamızın gerekliliğini göz önünde bulundurduğumuzdan, örgütümüzün beşinci yılında, sanat yıllığımızı hayata geçirmeye karar verdik. Bu nedenle ilk kez basılı mecrada karşınızda olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2012, ülkemizde gericiliğin olağanca karanlığıyla Aydınlanmaya karşı saldırısının -şimdilik- zirve yaptığı yıl oldu. Türkiye’de tarihsel, kültürel, doğal, sanatsal ne kadar değer varsa tümüyle savaş içinde olan “muhafazakar” bir yapı ne yazık ki bize özgü değil ve dünyadaki geriye gidişin bir parçası. Her şeye rağmen 2012, yukarıda andığımız yapıya karşı direnişin de filizlendiği bir seneydi. Azizm içinse 2012, başta bu yıllıkla birlikte izleme olanağı bulacağınız filmimiz Soluş’un başarılarının ötesinde toplumsala erişimimizin arttığı, derinleştiği ve buna paralel olarak çok fazla değerli ismin de katkısıyla yayınlarımızın çıtasının yükseldiği bir zaman dilimiydi. Yıllığımızla birlikte bu seneki yazılı ve görsel yayınlarımıza dair güçlü bir seçkiyi sizlere sunduk. Yalnızca bir isim için ayrıcalıkta bulunduk; o isim, Azizm olarak savunduğumuz modernist sanat anlayışının sinemadaki son büyük temsilcisi Theo Angelopoulos…
2012’ye “Son Modernist”in kaybıyla başladık, ama bu kayıp evrensel ve ilerici sanat ve sinema anlayışı için kayıptan da öte bir boşluk yarattı. Bu boşluğun doldurulması belki de imkansız, ancak boyun eğmemiz mümkün değil. Yıllığımızda Angelopoulos sinemasına dair makalelerle birlikte yönetmenle 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi de takip etmeniz mümkün. 2013 yıllığımızla görüşünceye dek, sanat ve Aydınlanmayla dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle… Azizm Sanat Örgütü

İçindekiler
Sinemanın Melankolik Ressamı: Thodoris Angelopoulos – Selin Süar
Theo Angelopoulos Röportajı – Mayıs 2010
Angelopoulos’un Ölümü ve İnsanın Yazgısı Üzerine – Hakan Savaş
Angelopoulos’un Sonsuzluğu – Onur Keşaplı
Yalnızlık Senfonisi (şiir) – Engin Taş
Artist’in Değeri Üzerine – Onur Keşaplı
Kara Çalıların Hışırtısı: Araf – Selin Süar
Birden Fazla Adı Olan Kadın – Ezgi Sandal
Döküntüler – Delilahwoolf (sergi)
Kıyametin Estetiği: Melancholia – Selin Süar
Dogville: Lars von Trier’in Penceresinden İnsanlığın Ölümü – Metin Tülü
Deliliğin Karaborsası: Bir Delinin Hatıra Defteri – Semra Polat
Kapitalist Böcekler Her Zaman Haklıdır – Melih Öncel
93 Yazı (şiir) – Gökhan Baykal
İkinci Cumhuriyette Sultanı Öldürmek – Can Önen
Doğu Yücel Röportajı – Şubat 2012
Aydınlanma – İbrahim Kılıç
Rönesansın Kalbi de Solda (şiir) – Gökhan Soysal
Cezayir Savaşı’nın Hatırlattıkları – Onur Keşaplı
Gor Baghdasaryan Röportajı – Ocak 2012
Cannes Film Festivali İzlenimleri – Onur Keşaplı
Aşkın Kapıları – Doris Hazan (sergi)
Su, Toprak, Mülkiyet: Susuz Yaz – Selin Süar
Su Üzerinde Alaska’ya Yolculuk – Özgür Keşaplı Didrickson
Yargıç Enigmam (şiir) – Nazmiye Demiroğlu
Misafir, Muamma (şiir)- Işık Sungurlar
Selin Süar Röportajı – Nisan 2012
Evvel Zaman İçinde (şiir) – Can Ceylan
Canavarlar Sofrası, Nar ve Yakın Dönem Sinemamızda Tek Mekan – Onur Keşaplı
Edebiyatımızda Evrim Düşüncesi – Osman Bahadır
Overreaction Industry – Necati Janok (sergi)
Pastane (öykü) – Selin Süar
Umut(suz) Olmak (şiir) – Işık Cem Özok
Buz Devri’nin Evrimi – Selin Süar
Kara Şövalye’nin Yükselişi ve Nolan’ın Gerici Sulara Düşüşü – Onur Keşaplı

Azizm Sanat E-Sergi

2     Yayın organımız http://www.azizmsanat.org’da Ocak 2008 tarihinden itibaren, çeşitli zaman aralıklarıyla yayınlanan Azizm Sanat E-Sergi, plastik sanatların farklı dallarına ev sahipliği yapan çevrimiçi bir sergidir. Başta resim olmak üzere fotoğraf, tasarım, çizim ve illüstrasyonların yer aldığı sergiler, farklı biçim ve içeriklere dair geniş bir yelpazedeki sanatçılara ev sahipliği yapmaktadır. E-Sergilerin tamamını https://azizmsanat.wordpress.com/category/e-sergi/  adresinden görebilirsiniz.

Azizm Sanat E-Dergi

1     Yayın organımız http://www.azizmsanat.org’un açıldığı Kasım 2007 tarihinden itibaren her ay yayınlanan Azizm Sanat E-Dergi, manifestomuz doğrultusunda ideoolojik bir yaklaşımla, başta sinema olmak üzere sanatın farklı disiplinlerini, kuramsal, tarihsel ve güncel yaklaşımlarla ele almanın yanı sıra ağırlıklı olarak biyoloji ve iletişim olmak üzere bilimsel çalışmalara yer veren çevrimiçi bir dergidir. Başta alanlarında uzman sanatçılar ve bilimciler olmak üzere onlarca aydının katkı sağladığı Azizm Sanat E-Dergi, ele aldığı özel dosya konuları ve temalarla birlikte bugüne dek yüzlerce çalışmaya ev sahipliği yapmıştır. E-Dergilerin tamamını https://azizmsanat.wordpress.com/category/e-dergi/ adresinden okuyabilirsiniz. Ayrıca Arşiv bölümünde E-Dergilerde yer almış çalışmaları disiplinlerine göre sınıflandırılmış olarak bulabilirsiniz.